Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Sajtóközlemény - 2008. 02. 22.


Tudomásunkra jutott, hogy a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt. és a MÁV TRAKCIÓ Zrt. közösen a Gy.1647-20/2008. szám alatt olyan tartalmú rendelkezést adott ki, amely álláspontunk szerint a vontok biztonságos közlekedtetését közvetlenül, és súlyosan veszélyezteti, ugyanis a szokásos üzemvitelnél alkalmazott, indulás előtti vonatvizsgálatokat nem teszi kötelezően elvégzendővé a sztrájk ideje alatt. Ennek okán, pl. a budapesti fejpályaudvarokról induló vonatoknál lehetőség nyílik, hogy a gyakorlattól eltérően előzetes vonatvizsgálat nélkül indítsanak vonatokat.
A rendelkezés visszavonása érdekében tegnap mindhárom gazdasági társaságnál kifogást nyújtottunk be, illetőleg a MÁV Zrt. vasútbiztonsági igazgatóját is tájékoztattuk a rendelkezés okán támadt aggályainkról. A mai napon, mindhárom társasággal közösen tartott egyeztetés eredményt nem hozott. A vasúttársaságok nem vonták vissza a kifogásolt, közös intézkedést. Ennek tükrében nem látjuk biztonságosnak a sztrájk alatt valamennyi személyszállító vonat közlekedtetését.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott un. E12. sz. Kocsiszolgálati Utasítás többek közt előírja: „A vonatindító állomásokon, a rendező-pályaudvarokon összeállított, illetve határállomásokon átvételre felkínált személy- és tehervonatoknál – kivéve a bizalmi elv alapján történő átadás-átvételre kijelölt vonatokat – kocsivizsgálatot kell tartani. A forgalmi szolgálattevő mindaddig nem adhat újabb utasítást, ameddig a kocsivizsgálat befejezését és eredményét a kocsivizsgálók nem jelentették.” „A vonatok indulását sikeres fékpróbának kell megelőzni, a kocsivizsgálók, vagy a féklakatosok, egyéb szolgálati helyeken a vonatszemélyzet tagjai, vagy az állomások fékpróba elvégzésére kiképzett dolgozói kötelesek a fékpróbát az E.2. sz. Utasításban foglaltak szerint megtartani. A fékpróba megtartásáért a vontatási és forgalmi dolgozók az E.2. Utasítás vonatkozó pontjai szerint egyetemlegesen felelősek. Az indulás előtti kocsivizsgálat és fékpróba összevont megtartása tilos.”
Ebből is következik, hogy álláspontunk szerint az indulás előtti vonatvizsgálat nélkül a vonatok elindítása azon túl, hogy a vonatkozó utasításokkal ellentétes, több mint kockázatos, mivel a vonatok biztonságos közlekedtetését nem lehet garantáltnak tekinteni.

VDSzSz Szolidaritás