Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 02. 19.


A VDSzSz Szolidaritás által meghirdetett és megtartott sztrájk valamennyi munkáltatónál jogszerű. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság február 18-i elsőfokú végzésében a MÁV Trakció ZRt. kérelmére megállapította, hogy a VDSzSz Szolidaritás sztrájkja a kiszervezés okán követelt 10 százalékos többlet személyi alapbér megfizetése vonatkozásában jogellenes, míg a MÁV Cargo ZRt. privatizációjából eredő egyszeri juttatás megfizetésére irányuló sztrájkkövetelés, valamint a sztrájk egésze jogellenességének megállapítására irányuló munkáltatói kérelmet elutasította.
A Bíróság az indokolásban kiemelte, a sztrájk egészét érintő jogellenesség megállapítására csak akkor van lehetősége, ha a Bíróság mindegyik követelés tekintetében megállapítja a jogellenességet. Fentiekből következik, hogy a VDSzSz Szolidaritás által meghirdetett és megtartott sztrájk valamennyi munkáltatónál jogszerű.