Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 02. 13.


Mint arról már a VDSzSz Szolidaritás CARGO Társasági Szervezetének tagjai részére szervezett gárdonyi oktatáson, illetve a legutóbbi Társasági Választmány ülésén is beszámoltam, tárgyalásokat folytattunk a VIDA közlekedési szekciójának képviselőivel, az RCA KÜT képviselőjével, a GySEV KÜT képviselőjével és a Vasutasok Szakszervezetével.
A tárgyalásokon a VDSZSZ tárgyalódelegációja kifejtette, a CARGO megszerzésére törekvő ajánlattevők közül az ÖBB/RCA/GySEV konzorcium ajánlata volt az, amely a legközelebb állt azokhoz az elképzelésekhez, melyeket Szakszervezetünk biztosítani kíván(t) tagjaink és a többi munkavállaló számára is. Úgy gondoltuk, hogy az osztrák vasút mind szakmailag, mind gazdasági-pénzügyi téren és a vállalati kultúra trén is erősíteni képes a MÁV CARGO Zrt. fuvarpiaci pozícióit, munkavállalói részére pedig a bérek reálértékének növelése mellett foglalkoztatási garanciát biztosít. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlattétel tekintetében javasoltunk pár pontosítást végrehajtani, illetve plusz témaköröket felvenni a kötelező érvényű ajánlatba. Igényeinket a VIDA képviselői továbbították az illetékesek felé, ennek köszönhetően felvetéseink eredményei már visszaköszöntek a nyertes pályázatban.
Akkor mégis mi az oka annak, hogy megköttetett ez a megállapodás?
Az ok, hogy időközben az RCA pályázóból előlépett nyertessé, így követeléseinket már az új tulajdonos ( aspiráns ) felé fogalmazzuk meg, másrészt olyan új ismereteket szereztünk a tárgyalások folyamán, melyek újabb tárgyalási témaköröket nyitottak meg. A foglalkoztatás, bérezés, menetkedvezmény ügyének rendezésén túl megjelentek a vonatási képesség megteremtésével, a járműkarbantartással, a záhonyi átrakási tevékenységgel kapcsolatos kérdések is. Ezek a szempontok nyílván a foglalkoztatás biztonságának további erősödését hozhatja magával.
A pályázat második körétől kezdődően már több szervezet is bekapcsolódott a tárgyalásokba, így váltak aztán a dokumentum aláíróivá. Az osztrák partnerekkel megállapodtunk abban is, hogy munkakapcsolatunk nem csupán a mostani megállapodás megkötéséig terjedt, hanem annak megvalósításán is közösen fogunk munkálkodni. Találkozóinkat rendszeressé kívánjuk tenni, de nem csak a szakszervezetek vonatkozásában, hanem a KÜT és a KMVB vonatkozásában is. A KÜT szempontjából különösen fontos a kapcsolatfelvétel, hiszen az új tulajdonos is támogatja az un. európai üzemi tanács ( különleges tárgyaló testület) létrehozását, amiben a KÜT szerepvállalása elengedhetetlen.
Wilhelm Haberzettl a VIDA közlekedési szekciójának elnöke történelmi eseménynek minősítette a mai eseményt. Hozzászólásában kiemelte, hogy a nyílt párbeszéd, a tapasztalatcsere nagyon fontos a szakszervezeti mozgalom számára, ez az előremutató folyamat, amelynek igazi nyertesei a munkavállalók. Fölvázolt víziója szerint olyan megállapodások megkötése szükséges, amely az aláíró felek érdekeinek kölcsönös figyelembevételével jön létre. Szorgalmazta a probléma megoldási modellek kidolgozását és alkalmazását. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás egy akcióterv, melynek megvalósítása közös feladat. Harrer Werner az RCA KÜT elnöke teljes mértékben kiállt a dokumentum megvalósítása mellett. Kezdeményezte, hogy a dokumentum aláírását követően a három társaság KÜT testületei találkozzanak és tekintsék át a közösen megoldandó problémákat, illetve kezdődjenek meg az Európai Üzemi Tanács létrehozásához szükséges előkészületek.
Bíró Fülöp János a GySEV Zrt. KÜT elnöke elmondta, testületük katalizátor szerepet töltött be a tárgyalások során. Izgalmas kihívásnak tekinti, hogy a különböző vállalati kultúrákat, munkakultúrát, miként lehet egységesíteni.
A VDSzSz Szolidaritás képviseletében Mózes Tibor arról beszélt, hogy a mai megállapodás nemzetközi szinten történő elismerése annak a munkának, amit a hazai jelentősebb vasutas szakszervezetek végeznek. A megállapodást értékelve megállapította, hogy annak teljesülése erősítheti a foglalkoztatási biztonságot, biztosíthatja a jövedelmek folyamatos emelkedését, erősítheti a vállalati kultúrát, a munka-és egészségvédelmet. Szorgalmazta, hogy a participációs testületek ( KÜT, KMVB) vegyék fel mielőbb a kapcsolatot a feladatok meghatározása céljából.
A megállapodás aláírására a sajtó nyilvánossága előtt került sor.
Reméljük, hogy kitűzött céljaink megvalósulnak és annak eredményei mindenki megelégedésére szolgál majd.

Összeállította: Mózes Tibor