Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tisztelt Tagtársak! - 2008. 01. 18.


Egyoldalú hangulatjavító – ellenünk hangulatot szítani szándékozó propagandaanyag kiadására ragadtatta magát a munkáltató akkor, amikor a füllentésekkel terhelt butaságokat tartalmazó sajtóközleményén túlmenően, úgymond egyoldalú munkáltatói intézkedésben foglaltak végrehajtására vállalkozott a magukat egyszerűen csak szakszervezetnek aposztrofáló csoportosulások lihegő asszisztálása mellett. Ezen evangéliumot a mai komikumba hajló bértárgyalásnak nevezett délelőtti szeánszon osztotta szét, elfeledve, hogy a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedéseket csak oly módon lehet meghozni, hogy arról még a döntés előtt ki kell kérni a szakszervezetek véleményét.
A fenomenális intézkedés egyébként semmi másról nem szól, mint arról, hogy a munkáltató kegyeskedik betartani a KSZ-ben és a munkaszerződésekben foglaltakat, tehát a munkaidőt változatlanul kell hagynia, és a személyi alapbéreket sem csökkentheti az érintett munkavállalók előzetes hozzájárulása (munkaszerződés módosítása) nélkül. Ugyanis a KSZ-ben foglaltak a munkaszerződésben rögzítetteket a munkavállaló hátrányára nem módosíthatja. Valamint ezen felül a vonatkísérő munkakörben 2,9 százalékkal, a többi munkakörben 3,4 százalékkal emeli a 2007. december 31-i személyi alapbéreket. Az emelésből adódó jövedelmet, persze nem tudni mi okból, csak a márciusi bérfizetési napon teszi a puttonyába. Hogy ezek a számok miért így alakultak, erről megint nincs sok sejtésünk. De hát ajándék lónak nem illik a fogát nézegetni. Bár ha a munkáltató tényleg jót akar, és nem a konfliktus elmélyítése a célja, és mérséklődne a buzgó támogatás a három vazallusától, úgy e két számot könnyedén lehetne változtatni, mondjuk, 16,9 százalékra. Ez esetben nem is kellene sokat várni a megállapodásra. De hát, valakinek zsarolni jó.
Az említett kiadványban a továbbiakban eklektikusan keverednek a tájékoztatás és az intézkedés fogalmába tartozó események. Úgy tűnik, a „jelentős létszámhiánnyal” küszködő apparátus nem képes megbirkózni e probléma megoldásával sem. Csak arra telik, hogy a sajtószolgálatuk révén marhaságokkal idegesítsék a jámbor olvasót. Ezen tettük kiváltotta felháborodásunknak és csalódottságunknak a mai kollektív munkaügyi vita során hangot is adtunk. Hiszen elfogadhatatlan az elmúlt több mint két hét eseményeinek elhallgatása, mi több csak azért, mert valakik meggondolták magukat, valótlan állításokat harsogni. Például: a MÁV Start ZRt. azt állítja, hogy irreálisnak tartja a kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott követeléseinket. Mindezt az ominózus január 17-i közleményében tette, megtagadva, hogy a MÁV Start vezetésével 2008. január 15-én – tehát alig egy nappal korábban – a kollektív munkaügyi vitát lezárható megállapodás-csomagban megegyeztünk. Mindezt a munkáltató a saját irodájában, a saját gépén, a saját papírján a saját alkalmazottjával fektette írásba. Az említett megállapodás-csomagot közzé tesszük, és mindenki eldöntheti, irreális a követelésünk, vagy sem. Az más kérdés, hogy a Magyarországon sajátosan értelmezett gazdasági önállóság a MÁV Startnál is úgy működik, hogy a megállapodással a cég vezetésének – ha nem is canossát – de az Andrássy út – Honvéd utca útvonalat mindenképp meg kellett járni. És ahogy elmondták, a Honvéd utca ellenállt. Erről, úgy gondoljuk, nem tehetünk, de több mint furcsa, ha van 270 millió forint évente arra, hogy a kedvenc sportegyesületeket – ahol pór MÁV-alkalmazott ritkán fordul meg – a MÁV támogassa, vagy ha van pénz arra, hogy például a mozdonyvezetők számára a MÁV Trakció ZRt-nél a MOSZ által aláírt bérmegállapodáson túl már általunk említett 5 százalékos műszakpótlékra jusson, stb., úgy az ígéretek megtartására is kell, hogy maradjon fedezet. Úriemberek az „ígérni nehéz, megtenni könnyű”-szóláshoz tartják magukat. Ha semmi másért, már ezért is meg kellene állapodniuk követeléseink teljesítésében.
Mivel az elmúlt napok, hetek részünkről nyitottnak és őszintének tűnő tárgyalásai a tegnapi napon csúfos kudarcra ítéltettek, Szakszervezetünk úgy határozott, hogy a MÁV Start és a MÁV Gépészet vonatkozásában követeléseink teljesítése érdekében sztrájkot hirdet. A sztrájkfelhívást mellékeljük.
Egyébiránt a mai napon a VSZ és még két hős alakulat újabb hűségnyilatkozatra szánta el magát, egyfelől megismételte korábbi aláírását egy újabb KSZ módosításon, amely ugyanúgy eladja a munkaidő csökkentésében elért eredményeinket, mint korábban, azzal a különbséggel, hogy a tervezet szó a remekműből kimaradt, és más dátummal íródott. Másfelől a 2008. évi béresküt oldalanként úgyszintén ellátták kézjegyükkel, megerősítve a munkaidő-növekedés tudomásul vételét, egyben lemondva a Szakszervezetünk által hosszú idő óta követelt 10 százalékos személyi alapbérfejlesztésről, valamint a MÁV Cargo privatizációja okán követelt két és félhavi egyszeri munkabérjuttatásról. Ézsau legalább egy tál lencsét kapott az elsőszülöttségről való lemondásáért, igaz, ő senkit nem árult el, csak saját magával szúrt ki.
Természetesen, ezen remekműveket is mellékeljük. A tárgyalások nyilvánvalóan nem szakadhatnak meg, a kollektív munkaügyi vita folytatására és a még elégséges szolgáltatásokról szóló tárgyalások megkezdésére a jövő héten kerül sor.
A kezdeményezésünkre összeült pályavasúti érdekegyeztető tanácsülésen a munkáltató nevében az év eleji virtuális havazás által sújtott forgalmi Szakma ismét letette a nagyesküt arra, hogy a nagy leterheltségű mintegy 15 szolgálati helyen legkésőbb az új utasítás bevezetéséig megoldja a rendelkező forgalmi szolgálattevők leterheltségének mérséklését eredményező, úgymond váltásos szolgálatot. Ez gyakorlatilag abból áll, hogy nappal rendszeres időközönként, például két óránkénti váltással, kell majd a szolgálatot ellátni.
Végre valahára a velünk kötött megállapodás alapján az üzletági függelékben megoldást nyert a saját gépkocsival történő munkábajárás költségeinek rendezése, így január 1-től visszamenőlegesen kilométerenként 28 forintot köteles fizetni a munkáltató. A hivatkozott megállapodást mellékeljük.
A munkáltatóval több kérdés esetében, így a pályaalkalmassági vizsgálatok szabályozása, adott munkakörök (pl. térfőnökök) besorolásának felülvizsgálata, az utastájékoztatásban és forgalomszabályozásban bevezetendő számítástechnikai rendszer működtetése okán konzultációt kezdeményeztünk, melyre a közeljövőben kerül sor.
Ahogy Cromwell mondta: Bízz Istenben, és tartsd szárazon a puskaport. Ebben szellemiségében kívánunk Nektek kellemes hétvégét!

Üdvözlettel:

Bárány Balázs Péter
alelnök