Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 01. 08.


A munkabérből le nem vont egészségügyi hozzájárulás visszafizettetésére készül a MÁV, ezzel kezdődött a Szakszervezetünk kezdeményezésére összehívott január 8-i rendkívüli VÉT napirend előtti része. Álláspontunk szerint a munkabér-visszatérítést pótlólagos befizetését hatvan napon túl senkitől nem követelheti. Ráadásul, a cég hibázott, amikor nem vonta le a dolgozók munkabéréből az egészségügyi hozzájárulást, amiért minimum elnézést kellene kérnie az érintett munkavállalóktól, és felejteni a skandulomot.

Móré Sándor, aki két ágyszállítás között szabadidejében Vásárosnamény állomásfőnöki teendőit látja el, valószínűleg munkakör-gazdagítást rendelt el önmaga számára, ezentúl fogyasztóvédelmi ellenőrzésekkel, illetve házhoz szállítással is foglalkozik. Történt ugyanis, hogy egy szép napon a szolgálati vezető a mátészalkai MÁV Start pihenő helyiségéből kivonszolta az ágyat. Vélhetően a dolgozók kényelméért aggódva, tesztelésre a raktárba vitte a fekvőalkalmatosságot, amit nem akar visszaadni a munkavállalók részére. A helyi kollégák aggodalmát tolmácsolva Szakszervezetünk azt kérte a MÁV vezetésétől, amennyiben a Startos dolgozók ismét ágyat visznek szolgálati helyükre, ne vigye el onnan. Az állomásfőnök az utóbbi időben kissé megpuhult, így ígéretet tett arra, hogy az újabb ágy már a helyén fog maradni. Az ígéret miatt január 9-én odavitt újabb ágyat azonban két fogdmegjével visszarakatta a vonatra, és Nyíregyházára evakuálta.
Rákérdeztünk Barcza László, a Déli pályaudvar állomásfőnökének ügyére, akinél több millió forint értékű munkavégzésből fakadó térítések (túlóra stb.) ki nem fizetését állapította meg a MÁV belső vizsgálata Szakszervezetünk kezdeményezésére. A humánpolitikai igazgató válaszában a kérdés „kétoldalú rendezésére” tett ígéretet.
A január elsején kiszervezett MÁV Trakció ZRt. nem rendelkezik hatósági engedéllyel, így csak korlátozott működésre képes; korlátlanul vélhetően csak az irányító apparátus tevékenykedhet. Az újdonsült vontatási cég vezetése január 7-én a miniszterrel és az engedély kiadását megtagadó szép emlékű, a MÁV-nál méltán közkedvelt Antal Dániellel közösen keresték a kiskapukat. Korábban pont az engedély megszerzése érdekében kellett a tárgyalásokkal sietni, erre azonban január 9-én már nem akart visszaemlékezni a Trakció menedzsmentje. A Mikroszkóp színpadra illő komikus érvelés szerint elegendő, ha a vontatást megrendelő, vasútvállalati engedéllyel rendelkező cégek kérnek menetvonal-engedélyt, így a Trakció hozzájuk csapódva, mintegy „fű alatt” elszállíthatja szerelvényeiket. Jelenleg három ilyen cég jön számításba, ezek a személyszállító MÁV Start, a MÁV Cargo, valamint a szintén árufuvarozással foglalatoskodó CER. Álláspontunk szerint a munkáltató a kialakult helyzetben a bizonyítványát magyarázza, ráadásul a cég nem kíván jogi úton fellépni a Vasúti Hivatal döntése ellen, ebből fakadóan egyet kell, hogy értsen a hatóság vele szemben megfogalmazott aggályaival. Korábban számos alkalommal hangoztattuk, hogy a vontatójárműveket a Cargohoz, illetve a Starthoz kellett volna telepíteni. A probléma ugyanis az, hogy a MÁV Cargo új többségi tulajdonosa, a Rail Cargo Austria nagy valószínűség szerint saját, korszerű mozdonyait (pl. Siemens) rakja majd a tehervonatok elejére, a Startnak pedig csak három évig kötelező a vontatást a Trakciótól megrendelnie. Mindez a vontatási kapacitás megrendelésének visszaesését jelenti, ami aztán visszahat a roskatag mozdonyok fenntartására is: a MÁV Gépészet ZRt. nyilvánvalóan vágyálmokat kerget, amikor arra számít, hogy a Cargo új tulajdonosa rábízza modern mozdonyainak karbantartását, ráadásul a Start is vélhetően elmereng azon, hogy más, jobb, olcsóbb – és esetleg még engedéllyel is rendelkező – vasútvállalatoktól rendelje meg a vontatás-szolgáltatást. A megrendelések visszaesése miatt az év végén könnyeket hullajtó Zaránd György, a fenntartás első emberének továbbra sincs oka az optimizmusra, de a kialakult helyzetet saját maguknak köszönhetik, mivel a Gépészeti Üzletág volt a leginkább kerékkötője a mozdonypark Cargoba, illetve Startba történő kiszervezésének.
Nem szép dolog a MÁV részéről ahogy az újév első munkanapján történteket kezelte, mikor hagyta, hogy kizárólag a MÁV Start vezetése nyakába varrta a balhét. Köztudott, az újév első fiaskója miatt a gazdasági és közlekedési miniszter rohamtempóban kezdeményezte a személyszállító cég Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak visszahívását, amikor január 2-án „szombati” menetrend szerint közlekedtek a vonatok. Megítélésünk szerint a MÁV felelőssége minimum összemérhető a bűnbaknak kikiáltott MÁV Start-éval, bár a Hálózati Üzletszabályzatot böngészve úgy tűnik, hogy inkább az anyavállalat felelőssége esik nagyobb súllyal latba.
Elmondtuk, rendben lévőnek – mi több: dicséretesnek tartjuk, hogy a Pályavasút ügyeletese – ismerve a tarthatatlan állapotokat – már a havazás hírére forgalmi korlátozásokat rendelt el. Számunkra az is természetes a korábbi években tapasztaltak miatt, hogy télen a MÁV-nál egyébként váratlannak tekinthető eseménynél, a hóesésnél forgalmi nehézségek merülnek fel. Azt viszont nehezen lehet szó nélkül hagyni, hogy egyes felelős beosztásban lévő vasutas kollégák – függetlenül attól, melyik szakágnál, vagy társaságnál dolgoznak – ahelyett, hogy egymást segítenék, inkább egymásra mutogatnak, ahogy ennek a VÉT-en is fültanúi voltunk.
Ha január elsején este és január másodikán hajnalban az ügyben eljáró kollégák legalább az elvárható szinten együttműködnek egymással, az újabb blama elkerülhető lett volna. A kommunikációs munkatársak is elmerenghetnek azon, mire vezet a féktelen, ezért egészségtelen rivalizálás a két társaság sajtókiválóságai között.
A Pályavasút vezetését ismét teljesen váratlanul, épp ezért felkészületlenül érte a havazás: az ilyenkor elengedhetetlen váltótakarítással az egész hálózaton mintegy száz, ebből Budapest környékén 65 munkavállaló foglalkozott, ami édeskevés. A kisebb állomásokon is legalább két emberre van ehhez szükség, mivel az áthaladó vonatok újra és újra hóval terítik be a váltókat, a tisztítást a szerelvény áthaladását követően azonnal meg kellene kezdeni, ahogy ezt a szakmát megtestesítő Csontos Endre a megbeszélésen elmesélte. Az elvben a peronok takarításával is foglalkozó Ingatlankezelő Kft. hóügyeletesét január másodikán egész nap nem lehetett elérni. A cég alkalmazottai és megbízottai jó esetben is csak tíz métert tisztítottak meg a hótól egyes állomások peronjain, ami szintén botrányos. Felelőtlenségük eredményeképp már több jegyvizsgáló is eltörte valamelyik végtagját szolgálat során. Az utasokról állapotáról nincs hírünk.
A baj az, hogy egy esetleges újabb havazás, ónos eső ismét hasonló helyzetet fog teremteni, Budapest térségében ismét csak 65 ember foglalkozik majd a váltók takarításával, ez pedig megint országos káosz kialakulásához vezet.
Javarészt igazat adva az általunk elmondottaknak, a MÁV humánpolitikai igazgatója válaszában hangsúlyozta: a történteket a MÁV és a MÁV Start közösen követte el, és ígéretet tett arra, hogy levonják a következtetéseket, és reméli, megfelelően intézkednek, hogy az eset ne ismétlődjön meg újra. Ha nem lesz hóesés, mindez rendben is lesz.
A január 8-i VÉT-ülésen kezdeményeztük a Kollektív Szerződés módosítását, mivel a Munka törvénykönyve január elsején módosult. A továbbiakban az ügyelet teljes tartama munkaidőnek számít.