Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Létrejött a bérmegállapodás az RCH-nál


2013. november 21-én egyezséggel zárult a 2014. évi bérfejlesztésekről szóló tárgyalás a Rail Cargo Hungariánál.
A munkáltató és a VASZ tagszervezetei között folytatott külön tárgyalásoknak voltak emlékezetes mérföldkövei. Ezek között szerepel az ÖBB vezérigazgatóval folytatott október 29-i megbeszélés, valamint az Európai Üzemi Tanács november 13-14-i ülésének szabad óráiban lefolytatott bécsi egyeztetés és kézfogás is.

Csütörtökön az aláírandó szöveg pontosításakor is voltak még parázs viták, de végül az RCH-nál működő valamennyi szakszervezet és a munkáltató aláírásával megszületett a bérmegállapodás...

… és még annál is több!

A jövő évi alapbéremelés mértéke a 6-17 MMK-ban 2,4 %. A végrehajtás időpontját ismét sikerült egy hónappal előrehozni, így az emelésre már december 1-től sor kerül.

A VBKJ mértéke 5.000 Ft-tal, 475.000 Ft-ra emelkedett.

Idén is lesz decemberben a novemberi bérekkel együtt egyszeri kifizetés. Az újabb restrukturálási bónusz a 6-8 MMK-ban 60.000 Ft, a 9-13 MMK-ban 48.000 Ft, a 14-17 MMK-ban 22.000 Ft lesz.

Abban az esetben, ha a vállalat a 2013. évi üzleti tervében szereplő 10.1 millió euró eredményt eléri, akkor a 2014. májusi fizetésekkel a 6-8 MMK-ban 15.000 Ft, a 9-14 MMK-ban 12.000 Ft további bónusz kifizetésére kerülhet sor.

Az elért eredményeket annak tükrében szükséges értékelni, hogy a munkáltató eredeti ajánlata 1,9 %-os alapbéremelésről és semmi másról nem szólt.

És ami még ennél is több: a bérmegállapodás megkötése érdekében a munkáltató szándéknyilatkozatban vállalta, hogy év végéig kidolgozza az egyes kiemelt szolgálati helyeken dolgozó kocsivizsgálók munkábajárási költségeinek teljes átvállalására, valamint telephelyi pótlékának bevezetésére vonatkozó tervezeteket. A munkáltató a jövőben át fogja vállalni a mobil tevékenységet ellátó munkavállalók jogosítványának érvényesítési költségeit, és tervezetet készít a munkavállalók mobilitását elősegítő programra is.

A foglalkoztatáspolitikai megállapodás év végéig történő megkötésében a felek továbbra is elkötelezettek. A Felek a Kollektív Szerződés vívmányait 2015. december 31-ig megőrzik!

Az elért megállapodás hosszú tárgyalások eredménye. Az eredeti munkáltatói ajánlatot kb. 50 %-kal sikerült feljebb srófolni. Mindez a tagok támogatása nélkül nem jöhetett volna létre.

Köszönjük a támogatást!