Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Sikerült elérni az email-utasítás módosítását


"A forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról" szóló elnök-vezérigazgatói utasítás-tervezet több ponton is módosult a szakszervezetünk által kezdeményezett konzultációt követően.
A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezésére az alábbiak kerültek ki az utasítás-tervezetből a zárt csoportú e-mail rendszer kommunikációjának felhasználási területei közül:
  • A szakmai vezetés által kiadott tájékoztatások, rendelkezések
  • A Csomóponti Vezető, állomásfőnök és a forgalmi szolgálattevők közötti kapcsolattartás
  • Csoportok, vagy mozgássérültek utazásáról szóló értesítések
Szintén szakszervezetünk javaslata alapján az email-fiókot "15, de legalább 30 percenként" kell ellenőrizni, a módosítás előtt még ez szerepelt az utasításban:

"4.7.2 Időszakos betekintési kötelezettség
Az e-mail postafiókot a kijelölt számítógépeken folyamatosan bejelentkezett állapotban kell tartani és legalább 15 percenként ellenőrizni kell, az új üzenetek beérkezését (kivéve a munkaközi szünet, valamint az osztott munkaidő időtartamát). (...)"

A hatálybalépés dátuma 2013. október elsejére módosult közreműködésünket követően. Ez szerepelt az eredetiben:

"6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS

Jelen utasítás közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. augusztus 26-án 0 óra 00 perctől kell alkalmazni."

Itt pedig mellékeljük az általunk megfogalmazott véleményt az utasítás eredeti verziójához, amiben egyúttal a fenti módosítások érdekében a konzultációt is kezdeményeztük:

"Több  forgalmi munkavállaló Tagunk  jelezte felénk aggodalmát a zárt rendszerű e-mail Outlook használatával kapcsolatban.
Az információk mentése,  az írásbeli  rendelkezés  felkérés, visszakeresése, másolása illetve archiválása nem kellőképpen kiforrott a rendszer használatára kötelezett  munkavállalók körében. A FOR munkaállomásokat kezelő munkavállalók nem kaptak kellő oktatást, és nem is szerezhettek   az Outlook rendszer hibátlan működtetéséhez szükséges megbízható tapasztalatot.

Az új levelezési rendszert az új forgalmi utasítással egyidőben kerül bevezetésre, amely aggályos a jelenlegi próbaüzem mellett is, mivel a munkavállalók az állomásfőnökökön vagy az általuk kijelölt személyeken keresztül részesültek oktatásban munkavégzés közben, de azon belül, konkrétan az Outlook mint Office alkalmazás kezeléséből ismereteket nem szereztek. Több munkavállaló még számítógépes alapismeretekkel sem rendelkezik, így nehézséget okoz számukra a másolás, archiválás stb.

A 4.7.1 szerint: „A postafiókokat használó forgalmi szolgálattevők felelősséggel tartoznak, az érkezett és küldött üzenetek tartalmáért, valamint a forgalomszabályozásra vonatkozó rendelkezések tudomásulvételéért és végrehajtásáért.” Tehát, akár ha csak egy felhasználó nem tudja megbízhatóan kezelni e zárt csoportú e-mail rendszert azzal a vonatközlekedés biztonságos lebonyolítását veszélyeztetheti.

Aggályos továbbá a 15 perces betekintési kötelezettség (4.7.2), mert a nagy leterheltségű szolgálati helyeken a munkavállalóknak ilyen formájú kötelezettségük, - bármennyire is az ellenkezőjét szeretné a rendszer elérni – növeli a biztonsági kockázatot."

[Az utasítás-tervezetet, az általunk írt levelet, valamint a munkáltató erre adott válaszát mellékeljük:]