Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Menetkedvezmény: a szerzett jog nem vész el


Két és fél év után visszakapta menetkedvezményét egy nyugdíjas vasutas. De mi történt? Az ügy főszereplője egy rendelet és egy törvény. No, meg Hernádi Zoltán.
Az 57/2009. számú KHEM-rendelet értelmében utazási kedvezményre csak az a nyugdíjas jogosult, aki kedvezményezett vasúti társaságtól vonult nyugdíjba - írta Hernádi Zoltán részére a MÁV-Start, amikor egy tollvonással elutasította a nyugdíjas vasutas által beadott méltányossági kérelmet. Ő ugyanis korábban a GRAMPET Debreceni Vagongyár Kft-nél dolgozott. Mint a munkáltató levelében írta, "méltányosságra nincs lehetőség".

Így hát nem volt mit tenni, Hernádi Zoltán pert indított. A jogerős bírósági ítélet szerint az ügy szempontjából a 2009-es rendelet megalkotását lehetővé tevő 2005. évi törvény (CLXXXIII) is legalább ilyen fontos [Ez nem más, mint a vasúti törvény]. Sőt. Eszerint ugyanis a kedvezményezettek közé nem csak az aktív munkavállalók, hanem "egyéb jogosult kör" is beletartozik.

A bírósági döntés rámutat arra, hogy a törvényt és a később kiadott rendeletet nem lehet egymástól függetlenül értékelni, egyúttal megállapítja, hogy "a törvény a jogosultak közül nem veszi ki a nyugdíjasokat, és erre vonatkozó kifejezett rendelkezést a KHEM rendelet sem tartalmaz".

A bíróság szerint a jogalkotó külön rendelkezett volna arról, ha azt akarta volna, hogy a munkavállalók nyugdíjazásuk után elveszítsék menetkedvezményüket. Összegezve "a perbeli időszakban hatályos vasúti törvény és a KHEM-rendelet együttes értelmezéséből nem vezethető le a kedvezmény megvonása".

Ez az előzménye annak, hogy Hernádi Zoltán július 10-én végre megkaphatta ideiglenes menetkedvezményi igazolványát.

[vsz.hu, vdszsz.hu]

[Mellékeljük a Debreceni Törvényszék jogerős ítéletét - a szerk.]

Letölthető dokumentumok:

menetkedvezmeny_jogeros_itelet.pdf