Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Bekeményítenek a sógorok


Az osztrák vasutasok a heti munkaidőt 40 óráról 38,5 órára akarják csökkenteni. Ugye, kicsit ismerős?
Mellékeljük a vida osztrák vasutas szakszervezet sajtóközleményét. Tanulságos.

"Vida: Úgy határoztak, hogy a teljes vasúti szektorban üzemi gyűléseket tartanak

Alcím: Hebenstreit a gazdasági kamarával fennálló munkaidő-konfliktus
       kapcsán: "Nem hagyjuk, hogy mindez egyszerűen egészségünk,
       munkahelyeink és biztonságunk rovására menjen!”

Bécs (OTS/ÖGB) – Ma egy Bécsben tartott konferencián a vasúti szektor 400 üzemitanács-tagja határozott egyhangúan úgy, hogy Ausztria-szerte üzemi gyűléseket tartanak valamennyi vasúti közlekedési vállalatnál. 2013. május 15-én a munkaalkotmány-törvény (ford. megjegyzése: kb. a magyar munkatörvénykönyvnek felel meg) rendelkezéseinek megfelelően valamennyi vasúti foglalkoztatottat tájékoztatni kell a gazdasági kamara vasúti szakmai szövetségével fennálló aktuális munkaidő-konfliktusról. A jelenlegi helyzet azért állt elő, mert a gazdasági kamara elzárkózik a vida szakszervezettel a heti munkaidő csökkentéséről folytatandó tárgyalások elől. A tervek szerint az üzemi gyűlések alapjában informális jellegűek lennének – de nem zárható ki, hogy a vasúti járatok üzemeltetésében késések lesznek – mondja Roman Hebenstreit, a vida közlekedési és szolgáltatói szakszervezet közlekedési szekciójának elnöke.

A vasúti dolgozók jelenlegi bér- és kollektív szerződéses megállapodásában a gazdasági kamarával megegyeztek abban, hogy tárgyalásokat folytatnak a vasúti dolgozók tehermentesítéséről, többek között 2013. július 1-től teljes bérkompenzáció mellett a heti munkaidő 40 óráról 38,5 órára való lecsökkentésével. Ennek ellenére a szociális partner hónapok óta elzárkózik a konkrét tárgyalások elől – ez az üzemi tanácsi konferencia mai határozatainak a háttere.

"Számunkra ez a jelenlegi bér- és KSZ-megállapodás egyértelmű megszegését jelenti” – közölte Hebenstreit. "Nem hagyjuk, hogy mindez munkahelyeink, egészségünk rovására menjen, azt meg pláne nem, hogy utasaink biztonságát is veszélyeztessük. Ha a dolgozóknak tovább kell dolgozniuk a nyugdíjig, akkor erre csak jó egészségben és biztonságban van mód. Ezért főleg az idősebb munkavállalók helyzetén kell könnyíteni” – jelenti ki a szakszervezetis.  

A vasúti szakmákban a több műszakban dolgozók különösen nagy lelki és fizikai terhelésnek vannak kitéve, mivel egy-egy műszak szükség esetén akár napi 15 órás is lehet. Ezért a fokozottabb üzemi egészségmegőrzés mellett a munkaidő csökkentése igen fontos intézkedés arra, hogy a kornak megfelelő munkavégzést valójában át is lehessen ültetni a gyakorlatba” – hangsúlyozza.

"Felszólítjuk a gazdasági kamarát, hogy üljön le velünk tárgyalni. Merev hozzáállásával megakadályozza a munkaidő csökkentésének az ágazat vezető vállalata által is támogatott megvalósítását 32.000 ÖBB-dolgozó számára” – mondja a szakszervezetis. "Azt követeljük, hogy a munkaidőről szóló kollektív szerződésben a teljes ágazat – mind a 34.700 vasúti dolgozó – számára rögzítsük a 38,5 órás hetet. Teljesen mindegy, hogy valaki az ÖBB-nél vagy egy másik vasúti közlekedési vállalatnál dolgozik-e több műszakban vagy éjszakai szolgálatban: minden vállalatnál erőtrabló és hosszú szolgálatokra kerül sor" – erősíti meg Hebenstreit.

Ha a gazdasági kamara elképzelései szerint a munkaidő-csökkentést csak az ÖBB-nél valósítanák meg, akkor az a vasúti közlekedési vállalatok között a verseny torzulását eredményezhetné:"Az egyre inkább keményebbé váló liberalitált európai vasúti piac ismeretében a gazdasági kamarának a tárgyalásoktól való elzárkózását az ágazat dolgozóival és vállalataival szemben érthetetlennek és felelőtlennek lehet nevezni” – jelenti ki a szakszervezetis.

Hiszen a vasúti teherszállításban a tartós konjunktúraválság is érezteti hatását, aminek Európa-szerte csökkenő tonnamennyiség a következménye. "A munkaidő csökkentése munkát biztosítana, és az osztrák vasúti ágazatban több mint 1000 munkahelyet biztosítana, illetve teremtene. Ha a növekedésnek határt szabnak a körülmények, akkor itt a legfőbb ideje, hogy a munkát a munkaidő csökkentésével osszuk el újra. E téren nemcsak a vasutasoknál, hanem az egész közlekedési ágazatban felzárkózásra van szükség” – állítja Hebenstreit, aki nem akarja kizárni annak a lehetőségét, hogy a heti 38,5 órás munkaidővel kapcsolatos követelését a teljes közlekedési szektorra is ki lehetne terjeszteni.

(Forrás: itt)