Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Milyen lesz vizsgázni 2013-ban?


Mi változik a vizsgáztatással kapcsolatban? Novák László, a KTI Vizsgaközpont igazgatójának előadását ígéretünkhöz híven begépeltük, itt elolvasható.
"2011. évben, illetve 2012. évben a rendelet hatálya csak a vasúti járművezetői munkakörben foglalkoztatókra volt kiterjesztve, valamint a vasútszakma oktatókra.
Azonban 2013. január elsejétől valamennyi munkakör esetében hatályba lépett ez a képzési rendelet, ami azt jelenti, hogy az említett rendelet 1. számú mellékletében felsorolt közel 140 munkakör, és ez a rendelet innentől kezdve kötelezően alkalmazandó mindezen munkakörökre.

Milyen változások várhatóak?

Lesz két nagy feladat ebben az évben, amit le kell vezényelnünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az egyik, hogy a MÁV által elkészített forgalmi és jelzési utasítást a Nemzeti Közlekedési Hatóság jóváhagyta, a Pályavasút ezt a nyári menetrend-váltás környékén kívánja hatályba léptetni, bevezetni.
Ehhez az szükséges, ami egyben jogszabályi előírás is, hogy ebből mindenkinek – ahogy ez korábban is volt – különbözeti vizsgát kell tennie. Ebben az új rendszerben, ezt nem különbözeti vizsgának hívjuk, hanem ez egy új kompetencia, ez egy új ismeretanyag elsajátítása: ez egy alapvizsga lesz.
Ennek az érvényességi ideje legfeljebb 3 év, ill. ha előbb soros időszakos vizsgára kerül sor, akkor az időszakos vizsga érvényességi idejéig tart ennek a vizsgának az érvényessége.

Hogy ez konkrétan mit jelent majd?
A munkáltatóval már a tavalyi év októbere környékén felvettük a kapcsolatot, előzetesen megtörténtek a tervezések minden munkakör vonatkozásában arról, hogy várhatóan mikor kerül sor az oktatásokra, illetve ezek a vizsgáztatásokra.
Információim szerint az utolsó megbeszélés alapján várhatóan március hónapban indul a munkavállalók oktatása, de ez területenként változó: egy, kettő vagy akár három oktatási napot is igénybe vehet a felkészítés.  Hangsúlyozom, hogy emellett még fontos szerepe lesz az egyéni felkészülésnek is, hiszen nagyon nagy mennyiségű anyag változott, mind a forgalmi utasításban, ill. mellékleteiben, valamint a jelzési utasításokban is.

Bizonyos munkakörökben ez nagyobb mennyiségű anyagot jelent, de vannak olyan forgalmi munkakörök, ahol csak minimálisan változott a szükséges tudásanyag, amit el kell sajátítani.
A járművezetők esetében február hónapban már megkezdődik az oktatás, tehát konkrétan, a MÁV-TRAKCIÓ ill. a leányvállalatoknál dolgozó a munkagép-vezetők esetében, akiknek van mozdonyvezetői jogosítvánnyal rendelkeznek.

A lényeg az, hogy a hatodik hónapig mindenkinek ezekből az eltérésektől érvényes vizsgával kell rendelkeznie. A képzési rendelet, egy picit szigorúbban fogalmaz, azt mondja, hogy akinek nincs érvényes vizsgája, az mindaddig nem foglalkoztatható a munkakörébe, amíg a munkavállaló nem teljesíti ezt a feltételt.
Ez egy alapvizsga lesz, attól kezdve, hogy az utasítás hatályba lép, és mindenki, aki az országos pályahálózaton ezekben a munkakörökben tevékenykedik, az eltérésekből vizsgát kell tennie.
Várhatóan 3 hónap időtartam alatt  bonyolítjuk le ezt a vizsgáztatást országosan a munkáltató ill. az Oktatási Központ által meghatározott helyszíneken.

Részleteiben mit tartalmaz?
A Vasúti Vizsgaközpont és a MÁV Zrt. között létrejött egy szerződés, ennek értelmében a Vasúti Vizsgaközpont biztosítja minden egyes MÁV munkavállaló részére a felkészítő anyagot.
Ez azt jelenti, hogy februárban mindenkihez eljuttatunk egy tananyagot, amely a hatósági vizsga kérdéseit is tartalmazza. Ez segítséget nyújthat mind az oktatásokon való felkészülés, mind az egyéni otthoni felkészülés során.
A MÁV-TRAKCIÓ-nál a mozdonyvezetők egy korábbi megállapodás alapján már megkapták ezt, mivel - mint említettem – esetükben előbb kezdődtek meg a felkészítő oktatások.
Ennek a részleteiről én túl sokat nem tudok mondani, ez nem az én kompetenciám, alapvetően, mi a vizsgáztatásért vagyunk felelősek.

A másik dolog az időszakos vizsgák, amik várhatóan, az előzetes számítások alapján úgy 3-5000 főt érintenek a MÁV Zrt. részéről.
Első körben erre a különbözeti vizsgára fókuszálunk, majd várhatóan szeptember hónaptól azoknak, akiknek még ebben az évben a korábbi O1. utasítás szerint két éves alapvizsga érvényességük lejárt, szeptember hónaptól lesz új rendszerű időszakos vizsgájuk.

Mint említettem ez egy 3-5000 fő közötti létszámot fog érinteni, minden forgalmi területen.
Ezeknek a vizsgáknak a módszertana picit eltér majd a korábbiakhoz képest. A Vasúti Vizsgaközpont ebben az évben kiadja a 2013-ra vonatkozó Vizsgaszabályzati és Eljárási rendet, amelynek a mellékletében, ill. függelékeiben rögzítették a szakmai és vizsgakövetelményeket minden egyes munkaköri csoportra lebontva.
Tehát ebből a dokumentációból meg lehet tudni, hogy a MÁV Zrt-nél a hatályos utasításokból melyek azok a fejezetek, ill. alfejezeti pontok, amelyek a vizsgán kérdésként szerepelnek.
Ez részben lefedi a korábbi O1. utasítás mellékletében meghatározó dolgokat, ill. belekerültek a jogszabályi előírások is. Ez alapján lehet felkészülni a jövőben ezekre a vizsgákra.

Bizonyos munkakörökben – és kiemelnék egy nagyobb munkaköri csoportot, a forgalmi szolgálattevőket – a vizsga szóbeli, ami a vizsga szabályzatban meg van határozva, míg például egy másik nagyobb MÁV-Start, jelenlegi MÁV-Startnál foglalkoztatott vezető jegyvizsgálók, jegyvizsgálók esetében például teszt alapú, papír alapú vizsgák várhatóak.
Ez a két ilyen jellemző és eltérő vizsgamódszer esemény várható 2013-ban.

Amire figyelni kell, és ezt elmondtuk a munkáltatóknak. A képzési rendelet előírja, hogy időszakos vizsgára csak az bocsájtható, aki érvényes alapvizsgával rendelkezik.
Sok esetben ez problémát okozott akkor, hogyha valaki egy hosszabb betegség után tért vissza, vagy egyéb más okból kihagyott bizonyos dolgokat, őt az új rendszer értelmében normál időszakos vizsgára nem lehet bejelenteni: úgynevezett soron kívüli vizsgát kell teljesíteni, jogszabályban pontosan szabályozott feltételek szerint.
Egy példát mondanék. Ha valaki két évig szülési szabadságon volt, és visszatért a munkakörébe, akkor a képzési rendelet értelmében -  és ez csak egy példa – 3 évnek megfelelő időszakos oktatáson kell részesülnie. Ha esetében 16 óra van előírva, akkor 3x16 óra igazolt oktatásban kell részesíteni őt, majd utána jelenthető be egy soron kívüli időszakos vizsgára."